Bemutatkozó | Pályázatok | Rendezvények | Kiadványok | Fényképalbumok | Elérhetőségek  
   

Alapítók:

- Dr. Szieberth Istvánné,
- Dr. Szieberth István.

Társadalmi segítők:

Tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat és az érdeklődőket, hogy az Alapítványt technikai okokból a továbbiakban a Magyar Állatorvosok Világszervezete - www.mavsz.com - működteti, feladatainak, vállalásainak maradéktalan átvételével, s továbbra is a Budapest II. Kerületi Önkormányzat támogatásával.
Az Alapítványt befogadó szervezet választására a magyarázat dr.Szieberth István személye, aki alapítója mindkét szervezetnek.
A Magyar Állatorvosok Világszervezete tevékenységéből fakadóan a pályázók körét kibővítjük a határontúli magyarsággal, magyar intézményekkel.
A honlap a teljes megújítása, bővebb tájékoztatás az ezévi október 23-i megemlékezést követően várható. A zavartalan és folyamatos működést addig is biztosítjuk.
A fönti okból az elérhetőségek is változnak, s kérjük a pályázókat, kérdéseik esetén már a megadott címeken vegyék föl a kapcsolatot.

A Magyar Állatorvosok Világszervezetében a téma felelőse Bognár Nándor úr, újságíró.
Elérhetősége:
telefon: +36 1 2011658
e-mail: bognar.nandor@gmail.com


Az Alapítványt 1999. november 9.-i kelttel vette a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba.

Alapító okiratunkba foglaltak szerint feladatunk:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az utána következő megtorlás írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, rendszerezése és kiállításokon történő bemutatása.

Emlékmúzeum létrehozása és működtetése, ahol az évtizedekig rejtegetett emléktárgyak, fényképek, újságok, periratok végre méltó helyre kerülnek, hogy emlékeztessenek, tanítsanak, emléket állítsanak az ismert és ismeretlen hősöknek.

Az ifjúság figyelmének felkeltése a magyar történelemnek e kimagasló eseménye iránt. Tudatosítani kívánjuk fiataljainkban, azt hogy szabad, független, demokratikus országban élhetnek, azoknak köszönhetik, akik akkor feláldozták életüket vagy börtönökben, internálótáborokban sínylődtek évekig.


Tevékenységünk:

A médián keresztül folyamatosan hírt adunk arról, hogy gyűjtjük az ’56-tal kapcsolatos relikviákat.

A múzeum létrehozása érdekében megalakulásunk óta ’56 emléktárgyain kívül pénzadományokat is gyűjtünk. Úgy érezzük, 1956 nem magánügy. Mindannyiunk jövőjét, az egész ország sorsát határozták meg az akkori események. Egy közadakozásból létrejövő emlékmúzeummal róhatja le kegyeletét méltó módon a nemzet.

Alapítványunk működésének első éve volt a 2000-es esztendő.

II. kerületi székhelyünk indokolja, hogy tevékenységünkben súlyozottan szerepelt a Széna téri kopjafák megőrzése és ’56-hoz méltó emlékhely, emlékmű létrehozása.

A Széna téren 1956-ban kemény harcok folytak. Az elesett, bebörtönzött és kivégzett hősök emlékét 1989-től 7 kopjafa őrzi. A hely kegyhellyé, az október 23.-i megemlékezések színhelyévé vált.

1999-ben bevásárló és szórakoztató központ építése kezdődött el a kopjafás terület mellett, ami fenyegette nemcsak a hely szellemét, de létét is.

Eredményes küzdelmet folytattunk azért, hogy...

- az építkezés ellenére 2000-ben is a Széna téren, a kopjafáknál ünnepelhesse a kerület a forradalom 44. évfordulóját,
- a terület rendezési terve rögzítse az emlékhely létét,
- rendelkezzen a kegyeleti helyhez méltó környezet kialakításáról.

Gyűjtést indítottunk egy, a kopjafák mellet felállításra kerülő emlékmű javára, ami 2001. október 23.-án felavatásra került.

A forradalom és szabadságharc 45. évfordulója tiszteletére pályázatot hirdetettünk középiskolák számára három témakörben:

- Középiskolás diák voltam ’56-ban
- Interjú egy ’ 56-os szabadságharcossal
- Mit jelent nekem 1956

Felhívásunkra - az iskolákon belüli előválogatás után - 40 magas színvonalú pályamű érkezett. 3 tanulót pénzdíjban, 19-et könyvjutalomban részesített a bíráló bizottság.

Az eredményhirdetést és díjátadást Országház látogatással tettük emlékezetessé a diákok számára.

A pályaművek legjobbjaiból kiadványt jelentettünk meg a 46. évforduló tiszteletére. Kiadványunkat középiskoláknak és támogatóinknak küldtük el, valamint kiállításainkon, rendezvényeinken terjesztjük.

A 47. évfordulóra pályázati felhívásunkkal a hazai egyetemek bölcsész és jogi karait céloztuk meg.

- Forradalmi események a korabeli sajtóban
- A megtorlás bírósági perei

témaköröket dolgozták fel a pályázók. A témák elismert szakértőiből álló zsűri 5 pénzdíjjal és 4 dicsérettel méltányolta a pályázatokat.

Az eredményhirdetést és díjátadást korabeli sajtótermékeket és fotókat bemutató kiállításunk megnyitójával kötöttük össze.

Kiállításunkat 2003. október 23. és 30. között lehetett megtekinteni.

2004. júniusában sajtó és fotó gyűjteményünket Érden állítottuk ki a helyi Összefogás Egyesület és POFOSZ felkérésére.

A 48. évfordulóra 1956-tal kapcsolatban született versekből középiskolás diákok számára szavalóversenyt rendeztünk. A jelentkezők nagy száma két elődöntőt tett szükségessé. 86 diák nevezett 43 iskolából, nem csak Budapestről, hanem az ország minden részéből, Sátoraljaújhelytől Zalaegerszegig. A döntőbe 21-en jutottak. 3 tanulót pénzdíjban, 10-et könyvjutalomban részesített a bíráló bizottság.

Az eredményhirdetésre és díjátadásra korabeli sajtótermékeinkből és fotóinkból rendezett időszakos kiállításunk október 22.-i megnyitóján került sor.

A 2004. október 23.-án felavatott Mansfeld emlékmű felállítását pénzadományok gyűjtésével támogattuk.

Az egyetemi hallgatók 2003-as díjazott pályamuveibol készült kiadványunk 2005. áprilisában jelent meg.

Honlapunk is a 2005-ös év elejétől elérhető.

A 49. évfordulóra pályázati felhívásunkkal ismét a hazai egyetemek bölcsész és jogi karai felé fordultunk.

- A pályázat témája: az 1956. október és 1957. március közötti idoszak eseményei
- A pályázat mufaja: interjú vagy elbeszélés

A bíráló bizottság a beérkezett 27 pályázatból 5-öt pénzdíjjal, 3-at dicsérettel méltányolt, és javasolta a kiadványban történo megjelentetésüket.

A korabeli sajtótermékeket és fotókat bemutató kiállításunk megnyitóján hirdettünk eredményt és adtuk át a díjakat.

Kiállításunk 2005. október 22. és 28. között tartott nyitva.

Az 50. évforduló megünneplésébe a középiskolás diákságot vontuk be egy pályázat keretében. Témaként az ’56-os emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek fotón történő megörökítését, és a helyhez kötődő személy, szervezet vagy esemény írásos bemutatását jelöltük meg.

Felhívásunkra 24 érvényes pályázat érkezett. A Bíráló Bizottság 3 pénzdíjjal és 10 dicsérettel jutalmazta a pályaműveket.

Az eredményhirdetést és díjátadást a pályázók fotóit bemutató kiállításunk 2006. október 23.-i megnyitójával kötöttük össze. Ünnepi szónok Wittner Mária ’56-os szabadságharcos, országgyűlési képviselő volt. A TF MŰHELY „Véreddel írtad le a szabadság nevét” című műsora és Szigeti Eszter előadóművész énekszámai után az ünneplők virággal és gyertyával a Mansfeld szobornál emlékeztek ’56 hőseire.

Az 51. évfordulós pályázati felhívásunk 1957 – A megtorlás éve címen egyetemi és főiskolai hallgatókat kért fel arra, hogy a témát interjú, elbeszélés vagy tanulmány műfajban dolgozzák fel. A felkért Bíráló Bizottság a 20 érvényes pályaműből 6-ot pénzdíjjal és 1-et dicsérettel értékelt. A díjazott pályaművekből kiadvány készült. Az eredményhirdetés és díjátadás – hagyományainkhoz híven – kiállításunk, melyen egyre gazdagodó, korabeli sajtó és fotó gyűjteményünket mutattuk be, október 22.-i megnyitó ünnepségének része volt. A kiállítást 2007. október 22. és 28. között tekinthették meg az érdeklődök.

Az 52. évfordulóra ismét vers- és prózamondó versenyt szerveztünk középiskolások részére.

Az 53. évfordulón ismét a középiskolásokat szólítottuk meg. Pályázati felhívásunk vers- és prózamondó versenyre és írásműre szólt.

Az 54. évfordulós pályázatunk címe Egyetemem 56-os hőse volt. Most nem csak Magyarország felsőfokú tanintézményeinek diákságát kértük arra, hogy kutasson és írjon az akkori diák vagy oktató hősökről, hanem a jelenlegi határainkon kívül működő magyar tannyelvű egyetemekét is.

Az 55. évfordulón ismét vers- és prózamondó versenyre hívtuk a hazai középiskolásokat.

Az 56. évfordulóra magyar tannyelvű egyetemek, főiskolák színjátszóit arra kértük, állítsanak össze egy EMLÉKMŰSORt az évforduló tiszteletére.

Az 57. évfordulóra vers- és prózamondó versenyre hívtuk a hazai középiskolás diákokat.

Az 58. évfordulóra az egyetemistákat kértük a véres csütörtököt követő szervezeti ülés jegyzőkönyvének megírására

Az 59. évfordulóra az Alapítvány pályázatot hirdet középiskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója tiszteletére

A 60. évfordulóra a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére

A 61. évfordulóra a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete a kiadvány létrehozása mellett döntött, Ilyennek láttam 1956-ot címmel.

A 62. évfordulóra a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete kötet megjelentetésére vállalkozott 1956 tollal, ecsettel és ceruzával címmel.

A 63. évfordulóra a Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot írt ki Mi vezetett 56-hoz címmel.

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója tiszteletére.


Terveink:

- Kihelyezett történelemórákon kívánjuk bemutatni az összegyűjtött relikviákat. A tankönyvből tanultakat élővé teszi a személyes élmény, amit a korabeli újságok, röpiratok, fényképek, periratok, levelek, emléktárgyak tanulmányozása jelent.

- Egyetemi hallgatók számára lehetőséget akarunk biztosítani a gyűjtemény tanulmányozására, kutatására pályázat útján elnyerhető ösztöndíj formájában.
 

 
   

Készült: 2005, Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány